Empowered women

De oorsprong van het prachtige koffietafelboek 'Empowered women' ligt bij de onvrede die iniatiefneemster Eveline-Carolina van Straten-Mazereeuw voelde op haar dertigste. Ze was getrouwd, moeder van vier kinderen en had een glansrijke carrière. Kortom ze had alles wat ze maar kon wensen, en toch wrong er iets. Het onbehagen van de moderne vrouw.

Lilith, de eerste vrouw op aarde

Tijdens een etentje met een groep vrouwen hoorde ze voor het eerst van Lilith. Iedereen kent wel het verhaal van Adam en Eva, maar voor Eva was er Lilith!

Lilith wilde een gelijkwaardige relatie met Adam, met gelijke rechten en plichten. Maar die stomme Adam zei: 'My way, or the highway', en zelfstandige Lilith koos de 'highway'. Na even kort getreurd te hebben, rende Adam naar God en vroeg om een nieuwe vrouw die wel naar hem zou luisteren, en zo kwam Eva.

Lilith en Eva vertegenwoordigen de twee kanten van de moderne vrouw, en het spanningsveld dat Eveline-Caroline voelde. Hoe geef je het moederschap vorm zonder jezelf te verliezen? Hoe combineer je kind en baan? De Lilith en Eva in ons vormen de oorsprong van deze vragen.

Vrijheid, zelfstandigheid, en onafhankelijkheid (Lilith) versus gebondenheid, onderdanigheid en gehoorzaamheid (Eva).

Lilith versus Eva

In onze huidige maatschappij scoort Lilith aanzienlijk beter dan dienstbare Eva. De traditionele feministes zouden Lilith vast mogen. Toen ik het boek las kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat Lilith de krachtigste is, en Eva degene van wie je je moet bevrijden om jezelf te worden. Daarmee is dit boek een product van haar tijd, waarin zelfactualisatie en individualisme hoog op de agenda staan.

Ook al stelt Eveline-Carolina duidelijk dat de beide dames er beiden mogen zijn, toch kreeg ik het gevoel dat Eva een beetje minderwaardig was.

Portretten zonder botox!

In dit boek wordt een groep vrouwen in de leeftijd van 35 t/m 60 geportretteerd. Hun verhalen zijn net zo echt als hun foto's: het verhaal van hun leven zie je weerspiegelt in hun gezichten.

Je hoeft het niet alleen te doen

Eveline-Caroline wil met dit boek andere vrouwen een steuntje in de rug bieden en de boodschap geven: je bent niet alleen! De dingen waarmee jij worstelt, zijn andere vrouwen ook bekend. Laten we leren van elkaars fouten en elkaar steunen met onze verworven wijsheden.

Naast dit boek geeft Eveline-Caroline daarom ook workshops, coaching en trainingen om vrouwen zo te helpen hun leven te realiseren zoals zij dat voor zichzelf wensen.

Geef je innerlijke Lilith en Eva allebei de ruimte!

Conclusie

Een prachtig vormgegeven boek vanuit een prachtige gedachte. Empowered women is een viering van vrouwenlevens, en vrouwelijke solidariteit. Voor de moeder met aandachts- en concentratiestoornissen biedt het bovendien schitterende foto's om te bewonderen, en de bijbehorende verhalen zijn niet te lang, en laten zich goed afzonderlijk lezen.

Een prachtig boek om te ontvangen op een verjaardag of Sinterklaasfeest, of om cadeau te doen.

Praktische info over dit boek

Eve & Lilith
Eve & Lilith
Straten-Mazereeuw, E.C. van

Meer weten?

Website Eve and Lilith

Eve and Lilith© is een initiatief van Eveline Carolina van Straten die vanuit haar privé en zakelijke leven nauwe verbinding voelt met het Eve & Lilith dilemma en zich afvroeg of ze haar ervaringen kan gebruiken bij het begeleiden van vrouwen door dit proces. Een proces dat uiteindelijk moet leiden tot Acceptatie van je eigen keuze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *