|

Cyberstorm

Wat zou er met de wereld gebeuren als het internet uitviel? En de electriciteit? En de waterleidingen bevroren en niet meer werkten? Ik vind dat een intrigerende vraag. Want hoe afhankelijk zijn we eigenlijk wel niet van allerlei apparaten en van internet? In Matthew Mather's boek Cyberstorm gaat het hier over. Cyberstorm: het verhaal Op...