Boeddhisme voor moeders

Boeddhisme voor moeders
Boeddhisme voor moeders
Sarah Napthali

Doet het leven je pijn? Pieker je over van alles en nog wat, en maak je je zorgen over je kinderen? Heb je het helemaal gehad met je partner die met de dag stommer wordt? Dan is Boeddhisme voor moeders echt een boek voor jou. Sarah Napthali beschrijft op praktische en nuchtere toon hoe het Boeddhisme je kan helpen een gelukkiger leven te leiden. Niet door kant-en-klare antwoorden, maar door richtlijnen en handreikingen waardoor je de antwoorden zélf vindt.

Boeddhisme voor moeders is precies dat, wat de titel zegt: een boek over Boeddhisme voor moeders. Er is ontzettend veel geschreven over het Boeddhisme, en Sarah Napthali heeft daaruit de 'voor moeders bruikbare schatten' gehaald en in dit boek verwerkt.

Ze doet dat in een praktische, nuchtere stijl en durft daarbij ook veel haar zelf te laten zien. Dat maakt Boeddhisme voor moeders een prettig boek dat veel herkenning biedt en daarnaast pleisters voor de wonden die we als moeder oplopen en soms zelfs koesteren.

Een beetje van dit, een beetje van dat

Deze eclectische aanpak maakt het lastig het boek verder te omschrijven of samen te vatten. Nadat ik het uit had, kon ik er geen zinnig woord over zeggen behalve dat het over 'boeddhisme voor moeders' ging en dat ik er veel aan had gehad. Dus las ik het nog een keer, met vrijwel hetzelfde resultaat.

Gelukkig geven de titels van de hoofdstukken enigszins houvast, hoewel het niet duidelijk wordt hoe Sarah tot haar hoofdstukindeling is gekomen of waarom ze voor de betreffende onderwerpen heeft gekozen. Maar dat neemt niet weg dat ze over de onderwerpen die ze bespreekt veel zinnigs te zeggen heeft! En erg prettig zijn de puntgewijze samenvattingen aan het eind van ieder hoofdstuk.

Boeddhisme als de weg tot rust

Boeddhisme voor moeders presenteert een Boeddhistische levensstijl/ attitude en hoe je daar als moeder gebruik van kunt maken. Boeddhisme biedt manieren om rust te vinden, wat je ook doet, en bij wie je ook bent. Het kan je helpen niet in een automatische reactie te schieten maar als het ware een stapje terug te doen, en te onderzoeken waar je reactie vandaan komt.

Kinderen zijn volgens Sarah een ideale leerschool om als moeder innerlijke rust te vinden en te ontwikkelen. Om bijvoorbeeld kalm te blijven moet je als moeder je gehechtheid aan stabiliteit en controle loslaten en accepteren dat omstandigheden steeds veranderen. De 'truc' is in jezelf rust te vinden, onafhankelijk van de omstandigheden waarin je je bevindt.

Moeders zijn bij uitstek geschikt voor een Boeddhistische levensstijl omdat ze de hoekstenen van het Boeddhisme aan den lijve hebben ondervonden: als moeder begrijp je dat er lijden is in het leven, en je hebt waarachtige liefde ervaren.

'De enige hoop op een gelukkig en wijs moederschap die we hebben, is dat we zelf de noodzakelijke innerlijke bronnen ontwikkelen om ons staande te houden. Heen en weer geslingerd tussen de behoeften van anderen, is een moeder voortdurend aan het geven; daarom moeten we op zoek naar mogelijkheden om weer bij te tanken. De leer van de Boeddha voorziet ons van talrijke middelen om deze opgave te vervullen; hij biedt ons inzicht in hoe we kunnen omgaan met verontrustende emoties en gedachten, en hoe we op een kalmere en gelukkiger manier met anderen kunnen samenleven.'

Hoe meer je je zorgen maakt, hoe meer je je zorgen maakt!

De positieve kant van je zorgen maken, is dat het ervoor zorgt dat je zorgvuldig bent, mogelijkheden verkent en actie onderneemt. Maar vaak maken we ons meer zorgen dan zinvol is. Hoe meer je je zorgen maakt, hoe meer je je zorgen maakt: het wordt je karma.

Als je je zorgen maakt leef je bovendien niet in het hier en nu, en daar pleit het Boeddhisme nou juist voor. Leven in het nu maakt je bewuster en bovendien bepaal je in het nu je toekomst/ je karma. Het nu is namelijk de enige plaats waar je invloed op kunt uitoefenen.

Zorgen komen niet van buitenaf maar vanuit onze geest. Ze worden veroorzaakt door een kortsluiting tussen onze overtuigingen en onze ervaringen. De overtuiging: 'iets moet op een bepaalde manier gaan' klopt niet met de ervaring: 'het gaat anders!' Feitelijk moet je al je ideeën en aannames die tot zorgen leiden stelselmatig ontwarren. Als je je zorgen maakt, onderzoek dan welke eisen je aan het leven stelt. Hoe meer eisen, hoe groter het potentieel aan zorgen!

Bijvoorbeeld het idee: 'Mijn kind moet altijd gelukkig zijn.'

Door te mediteren en in het hier en nu te leven kun je de irrationale veronderstellingen waardoor zorgen ontstaan ontmaskeren. Zorgen zijn eigenlijk het product van misplaatste aandacht: we zien een klein stukje van de werkelijkheid, overdrijven dat stukje, en gaan er over zitten piekeren.

Als je je zorgen maakt kun je tegen jezelf zeggen: 'Ik ben me ervan bewust dat ik zelf of degenen om wie ik geef geen baat zullen hebben bij deze misplaatste aandacht.'

Als het leven pijn doet: Au!

Alles goed en wel, maar wat als je zorgen uitkomen en er iets verschrikkelijks gebeurt? Ook hier biedt het Boeddhisme troost: alles wat we ervaren gaat weer voorbij, het verandert van vorm en intensiteit en leidt tot meer compassie. Een periode van lijden laat bovendien zien hoe ver je gevorderd bent op het spirituele pad.

Het is niet zozeer het lijden zelf dat ons pijn doet, als wel ons emotionele verzet tegen het lijden. We accepteren het niet, en vechten er tegen. In plaats van je te verzetten tegen de omstandigheden kun je beter je energie steken in je emotionele reactie erop, zegt de Boeddha.

Je reactie op een gebeurtenis is belangrijker dan de gebeurtenis zelf!

Boeddhisme over geluk

Utopiesyndroom: we zoeken het geluk vaak buiten onszelf. Het is altijd in de toekomst, net om de hoek. We categoriseren onze ervaringen in 'goed' en 'slecht'. Maar we krijgen met zoveel pijn en genot te maken dat we het ons niet kunnen permitteren ons geluk te laten afhangen van de omstandigheden. Je moet het geluk dus in jezelf zoeken. En dat kun je doen door bijv. meditatie: dat brengt je weer in contact met jezelf.

Leer je geluk in jezelf te zoeken, i.p.v. het te koppelen aan de omstandigheden.

Over meditatie

Meditatie verbetert elk aspect van het leven
je krijgt er energie van
het brengt je bij je innerlijke zelf
het geeft inzichten om spiritueel te groeien
meditatie schept de voorwaarden waarbinnen inzicht kan ontstaan

Overige interessante ideeën en wijsheden

 • Pad van de wijsheid: accepteer de onaangename kanten van het leven zonder ervoor te vluchten of er tegen te vechten.
 • Streef naar gelijkmoedigheid: het vermogen om alle aspecten van ons leven te accepteren.
 • Meditatie is een vakantie nemen van je gedachten
 • Emoties zijn altijd van voorbij gaande aard: een slechte bui gaat weer over.
 • Begroet je emoties als bezoekers.
 • De hele wereld is een medicijn
 • Wees je bewust van je reacties en onderzoek ze
 • Doel van een Boeddhist: een stille geest
 • De mensen om ons heen zijn spirituele lereraren
 • Relaties zijn een perfect oefenterrein voor Boeddhistische lessen
 • Veroordeel anderen niet maar reageer vanuit compassie
 • Als je anderen kritiseert, neemt dan een onderzoekende houding aan, en vraag je af waarom je dat doet
 • Door moederschap leer je te geven zonder iets terug te verwachten
 • Compassie voor jezelf is de basis voor compassie voor anderen
 • Elke dag biedt talloze mogelijkheden om liefdevolle vriendelijkheid te oefenen
 • Relaties veranderen voortdurend
 • Een partnerrelatie die bestand is gebleken tegen kinderen heeft de zwaarste test doorstaan
 • Tevredenheid moet uit jezelf komen, van binnenuit. Die kun je niet van je partner wachten.
 • Stop en realiseer: neem verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in de relatie met je partner
 • Ouderschap stelt je ideeën en aannames ter discussie, het schudt je door elkaar
 • Als je je gedachten zou uitschrijven, zou het dan een monoloog zijn van één acteur, of zijn er meer stemmen?
 • Ons zelf is een verzameling van interactieve processen die voortdurend veranderen
 • Streef in je leven naar een 'beginners mind': sta open voor alles
 • Woede is slecht voor je karma: iedere keer dat je boos reageert vergroot je de kans dat je in de toekomst ook boos zult reageren
 • Woede is een tijdelijke toestand: handel er daarom niet naar, leef je woede niet uit. Doe een stapje terug en onderzoek je gevoelens van woede. Welke gedachten liggen aan je woede ten grondslag?

Al met al een echte aanrader, en ook geschikt voor vaders!

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *